Uw mening

Algemene informatie

De regionale huisartsenkoepels HONK (in Noord-Kennemerland) en HKN Huisartsen (in de Kop van Noord-Holland) hebben INKT Ouderenzorg samen met zorgorganisaties Omring en Evean opgezet. Na de pilotfase vanaf 2016 is het zorgprogramma als standaard overgenomen voor beide regio’s vanaf 1 januari 2018. Inmiddels zijn ook Buurtzorg, De Pieter Raat StichtingDe ZorgcirkelHorizon ZorgcentrumMagentazorgWoonzorggroep Samen en Zorgbalans aangesloten.

In het zorgprogramma wordt een verpleegkundige ouderenzorg gekoppeld aan een huisarts(enpraktijk). Aan grote praktijken zijn soms meerdere verpleegkundigen verbonden. Het aantal uren dat de verpleegkundige ouderenzorg verbonden is aan de huisartsenpraktijk is afhankelijk van de praktijkgrootte en prevalentie van kwetsbare ouderen. De samenwerking van de huisarts en de verpleegkundige ouderenzorg richt zich op cliënten van 75 jaar of ouder die als kwetsbaar worden gezien.

Binnen het zorgprogramma wordt de situatie van de oudere, samen met de cliënt, in kaart gebracht en kan er indien nodig zorg en/of ondersteuning ingezet worden.

De samenwerking tussen huisarts en verpleegkundige ouderenzorg wordt binnen het zorgprogramma versterkt door:

 • de verpleegkundige ouderenzorg als centrale zorgverlener te positioneren. Elke kwetsbare oudere heeft hierdoor één aanspreekpunt en de verpleegkundige ouderenzorg heeft een goed beeld van de situatie van de oudere;
 • de huisarts één aanspreekpunt te geven voor de zorg van (geïncludeerde) kwetsbare ouderen, namelijk de verpleegkundige ouderenzorg;
 • de generalistisch verpleegkundige ouderenzorg breed in te zetten, ook voor eenvoudige klachten, metingen of behandeling;
 • structureel periodiek overleg te plannen tussen de betrokken huisarts en de verpleegkundige ouderenzorg. In dit overleg wordt de zorg en ondersteuning afgestemd.

Daarnaast zijn een aantal thema's die naar eigen inzicht van de huisarts en verpleegkundige ouderenzorg ingezet kunnen worden:

 • Wanneer is een oudere kwetsbaar?

  Iedere oudere heeft zijn/haar eigen set aan vaardigheden en problemen waardoor iemand juist wel of juist niet kwetsbaar is. Voor INKT Ouderenzorg hanteren we de volgende criteria om een oudere wel of niet deel te laten nemen (inclusie) aan het zorgprogramma: de cliënt is 75 jaar of ouder en ervaart enige mate van regieverlies en complexe multimorbiditeit.

  Een kwetsbare oudere kan in beeld komen door casefinding door de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleging of mantelzorg. Hierbij kan uitgegaan worden van een medisch signaal, maar ook van een ‘niet pluis gevoel’.
  Belangrijke veranderingen kunnen kwetsbaarheid veroorzaken bij ouderen. We spreken dan van een ‘live event’ of ‘schakelmoment’. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een ziekenhuisopname, overlijden van een partner of kind of een verhuizing. Na dergelijke ingrijpende levensgebeurtenissen worden ouderen vaak snel kwetsbaar. 
  Er zijn verschillende interessante publicaties over dit thema te vinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Beter Oud.

 • Toestemming

  Deelname aan het zorgprogramma van INKT Ouderenzorg wordt altijd vooraf besproken met de oudere, deze moet (mondeling) toestemming geven.

  HONK Ketenzorg (Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland) is de rechtspersoon die het zorgprogramma uitvoert voor beide regio's. De cliënt kan daarom ook post ontvangen met het HONK-Ketenzorg logo of voor specifieke vragen naar de HONK website of het contactcentrum geleid worden.

  Klik hier voor de folder over het Zorgprogramma. 

  HONK verwerkt de gegevens van cliënten anoniem voor het kwaliteitsbeleid. Klik hier voor de folder "Uw privacy en persoonsgegevens".