Uw mening

Ontwikkelingen

De toenemende vergrijzing en grijze druk, de verhouding tussen niet economisch actieve ouderen en economisch actieve bevolking, zet een steeds grotere druk op de beschikbare zorgprofessionals en mantelzorgers. INKT Ouderenzorg is dan ook, samen met de verschillende partners, continu aan het ontwikkelen om de juiste zorg op de juiste plaats te verlenen.

De komende jaren staat centraal:

  • In het nieuwe netwerk valpreventie organiseren de verschillende (para)medische disciplines samen met gemeenten en zorgverzekeraars een scala aan preventief en zorgaanbod om het aantal valincidenten te verminderen. Zie de thema's bij Valpreventie.
  • En kijk voor meer informatie op:
  • Versterken van de samenwerking met Geriant, vooral voor de patiënten met een Milde Cognitieve Stoornis;
  • Versterken van de samenwerking rondom Palliatieve zorg