Uw mening

Consultteam kwetsbare ouderen voor huisarts beschikbaar

Ouderen

Vanaf 15 september 2020 start binnen regio Noord-Kennemerland een consultteam voor kwetsbare ouderen. Wordt u als huisarts geconfronteerd met complexe of schrijnende casuïstiek die niet doorverwezen kan worden naar een ELV, acute thuiszorg of crisisbed in een verpleeghuis? Neem dan contact op met het coördinatiepunt ELV en acute Thuiszorg Noord-Kennemerland.

Een Specialist Ouderengeneeskunde en Wijkverpleegkundige gaan op huisbezoek bij de patiënt en geven de betrokken huisarts een advies voor eventuele vervolgstappen. Desgewenst worden andere disciplines ingeschakeld.

Dit initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking van HONK met Geriant, de Zorgcirkel, Magenta, Evean en Viva!Zorggroep. Het betreft een pilot, die bij goede resultaten voortgezet wordt.