Uw mening

Kwaliteitsindicatoren Ouderenzorg 2022

a

Binnen het ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen (INKT) zijn een aantal interventies zodanig belangrijk dat er voor 2022 prestatie-indicatoren bepaald zijn in het contract. Hieraan is een variabel tarief voor de huisarts gekoppeld.

In het bijgevoegde document staan de indicatoren nader toegelicht.

We kiezen altijd voor indicatoren die ook voor andere doeleinden belangrijk zijn, zodat het geen onnodige administratie oplevert.

Kwaliteitsindicator

  1. Alle geïncludeerde patiënten hebben een ICPC codering A05 Algehele achteruitgang /A49.02.
  2. Bij tenminste 70% van de aangemelde patiënten, met polyfarmacie en/of medicatieproblematiek, heeft een medicatie (her)beoordeling plaats gevonden (ICPC codering A49.02). Het vastleggen in het HIS hiervan is belangrijk voor eventuele controle door de inspectie (IGJ) die stelt dat per jaar zo’n 25 patiënten in de praktijk een medicatiebeoordeling hebben gehad. Een deel van die 25 kan binnen INKT verricht worden.
  3. Bij tenminste 50% van de geïncludeerde patiënten is vroegtijdige zorgplanning (advance care planning) besproken (A58) en/of zijn eventuele wensen/afspraken t.a.v. levenseinde vastgelegd (A20). Het gesprek over alle facetten van ACP kan de huisarts vastleggen onder A58 in het HIS. Is er echt een formulier met behandelgrenzen gemaakt, dan onder A20. Het vastleggen in het HIS is belangrijk voor de koppeling met de huisartsenpost. Als patiënten toestemming hebben gegeven voor gegevensdelen via LSP, dan komt de informatie op de beide ICPC’s bij de huisartsenpost binnen. 

 

Heeft u nog vragen over deze indicatoren of INKT? Neem dan contact op met onze manager Ouderenzorg Damiët Duivestein via dduivestein [at] honk.nu of info [at] inktouderenzorg.nl