Uw mening

Pilot met verpleegkundig specialist gestart!

In september is de pilot rondom huisartsenzorg in geclusterde woonvormen van start gegaan. In samenwerking met de Pieter Raat stichting en Geriant werkt een verpleegkundig specialist als eerste contactpersoon tussen bewoners en de huisartsen. Zie verder deze link.