Uw mening

Transmurale Zorgbrug

Vanaf heden is de transmurale zorgbrug vanuit het NWZ weer actief. Vanuit team ouderenzorg is een mail verzonden aan alle verpleegkundige ouderenzorg met daarin de vraag om de bereikbaarheid per werkdag in te vullen. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, graag nog even doen!

 

Let er ook op dat je voor deze ouderen een traject Transmurale Zorgbrug aanmaakt in Health Connected. Er staan nog wat oudere trajecten open voor sommige praktijken, probeer deze op te schonen.

 

Gemiste kwetsbare ouderen door het NWZ kun je doorgeven als VIM via de website van INKT. Klik hier voor de directe link. Vermeld daarin geen persoonsgegevens van de patiënt! Dat veld moet je dus leeg laten. Vermeld wel de ontslagdatum, afdeling, NWZvestiging (Alkmaar of Den Helder) en wat er precies fout is gegaan.

 

Je kunt de VIM ook gebruiken voor andere incidenten die je tegenkomt in je werk als verpleegkundige ouderenzorg. Het gaat dan vooral over procedures die niet goed zijn verlopen of samenwerkingsafspraken die steeds niet goed gaan.