Uw mening

Valpreventie in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland

oeps, er gaat iets mis.

Van 27 september tot 3 oktober is het de landelijke week van de valpreventie. Vanaf deze week gaan we in ‘onze’ regio’s (de Kop en Noord-Kennemerland) een nieuw ontwikkeld zorgpad, voor ouderen die al eens gevallen zijn, uittesten. 

Valongevallen vormen een ernstig en toenemend probleem bij ouderen. Gemiddeld elke vijf minuten komt een oudere op de eerstehulpafdeling na een valongeval. De fysieke, sociale en maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. 

Valpreventie omvat vele facetten van (zelf)zorg in alle domeinen. Om de regionale aanpak meer structuur te geven is gekozen voor een doelgroepbenadering: ouderen vitaal houden (1), ouderen met valgevaar (2), ouderen die al gevallen zijn (3). 

Een netwerk van (para)medici, VVT organisaties, HONK en HKN, Noordwest ziekenhuisgroep, BNW,  gemeenten en zorgverzekeraars werkt de komende jaren aan een sluitende aanpak. 

Voor doelgroep 3, ouderen die al eens gevallen zijn, is inmiddels een concept zorgpad ontwikkeld die we in het komend half jaar in de praktijk testen. In de wijken Nieuw Den Helder, Alkmaar centrum en Heiloo/Egmond zijn lokale valpreventie netwerken met diverse zorgprofessionals opgezet met als doel laagdrempelige en sluitende zorg te bieden zodat herhaling van valincidenten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De verpleegkundige ouderenzorg (INKT) van de huisarts inventariseert de valrisico’s en bespreekt deze met de huisarts. Vervolgens wordt, afhankelijk van de zorgvraag, via het lokale valpreventie netwerk de apotheker, fysio/oefentherapeut, diëtist, ergotherapeut en/of specialist ouderengeneeskunde ingezet. 

Bij goede resultaten implementeren we het zorgpad in alle wijken. Wilt u zelf nu al wat doen? Kijk dan veiligheid.nl voor landelijke informatie over (het voorkomen van) vallen. 

Vragen over het netwerk valpreventie of de komende pilot kunt u stellen aan Sigrit de Jongh, Projectleider Beweegzorg Noordwest, via info [at] BNW.nl 

Of Damiët Duivestein, manager ouderenzorg HONK & HKN, dduivestein [at] honk.nu