Uw mening

Ontwikkelingen

De toenemende vergrijzing en grijze druk, de verhouding tussen niet economisch actieve ouderen en economisch actieve bevolking, zet een steeds grotere druk op de beschikbare zorgprofessionals en mantelzorgers. INKT Ouderenzorg is dan ook, samen met de verschillende partners, continu aan het ontwikkelen om de juiste zorg op de juiste plaats te verlenen. De komende twee jaar wordt extra aandacht gegeven aan het opzetten van:

  • het maken van samenwerkingsafspraken met apothekers rondom medicatiebeoordelingen. In 2018 en 2019 zijn verschillende pilots gevoerd. Vanaf 2020 is de samenwerking met apothekers gestart. Medicatiebeoordelingen worden door de verpleegkundige ouderenzorg samen met de huisarts en apotheker gedaan. In 2020 en 2021 worden alle betrokken apothekers benaderd. 
  • verbeterde samenwerkingsafspraken met de verschillende zorgorganisaties rondom huisartsenzorg in geclusterde woonvormen en algemene administratieve lastenverlichting;
  • naadloze en efficiënte zorg in avond-, nacht- en weekenduren.