Uw mening

Huisartsenzorg in woonvormen

In Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland staan meerdere woonlocaties waar ouderen zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ontvangen. Het overgrote deel van deze bewoners valt onder de medische verantwoordelijkheid van de lokale huisarts. Huisartsen en zorgorganisaties zien ook bij deze cliënten een toename van complexe zorgvragen met bijbehorende tijdsinvestering.

In september 2019 is in Heerhugowaard een proefproject gestart, in combinatie met De Pieter Raat Stichting en Geriant, waarbij een verpleegkundig specialist in nauwe samenwerking met de lokale huisartsen werkt. Deze verpleegkundig specialist neemt verschillende routinematige zorgtaken over van de huisarts waardoor cliënten, naar verwachting, naadloze zorg ervaren en huisartsen ontlast worden.