Uw mening

Netwerk Ouderenzorg

Buiten het zorgprogramma wordt er regionaal samengewerkt door partijen binnen de (sub)acute ouderenzorg. Dit netwerk ‘subacute Ouderenzorg’ bestaat uit twee regio’s.

Regio de Kop wordt gevormd door Omring, Woonzorggroep Samen, Noordwest Ziekenhuisgroep en HKN huisartsen.

Regio Alkmaar wordt gevormd door de Zorgcirkel, Evean, Magentazorg, Viva! Zorggroep, Geriant, Noordwest Ziekenhuisgroep en HONK.

In beide regio's is er een bestuurlijk overleg waarbij de voorzittersrol wordt ingevuld door Omring en de Zorgcirkel. Tevens is er in beide regio's een stuurgroep waarbij de voorzittersrol wordt ingevuld door HONK en HKN Huisartsen. Een aantal keer per jaar wordt er zowel bestuurlijk als op stuurgroepniveau bovenregionaal overlegd. 

Heeft u vragen over deze samenwerking? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator Ouderenzorg.