Uw mening

Noordkop Gezond voor Elkaar

Sinds 2018 verbindt het regionetwerk ‘Noordkop Gezond voor Elkaar‘ organisaties in de Kop van Noord-Holland vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Samen werken we aan een Positief Gezonde Regio in 2033 voor alle inwoners. Bij het regionetwerk zijn meer dan 23 organisaties aangesloten. Er worden trainingen en workshops Positieve Gezondheid georganiseerd voor professionals én inwoners, hiervoor heeft het netwerk een eigen trainersgroep opgeleid. De Routekaart Gezondheid 2033 is in 2021 vastgesteld en is de gids naar een positief gezonde regio.  

Wil je op je op de hoogte blijven, lees meer op www.noordkopgezondvoorelkaar.nl of volg het netwerk op LinkedIn.

Noordkop