Uw mening

Regionale coördinatiepunten

Zowel in Noord-Kennemerland als in de Kop van Noord-Holland wordt samengewerkt binnen een regionaal coördinatiepunt voor noodbedden en acute thuiszorg. Deze acute zorg is beschikbaar voor ouderen waarbij het thuis “even niet meer gaat”. Het betreft altijd een tijdelijke oplossing waarbij ingezet wordt op een snelle, maar veilige, terugkeer naar huis. Door samen te werken met alle regionale zorgpartners is er voldoende zicht op de beschikbare plekken en wordt via een eenduidige uitvraag (triage) besloten wie voor deze schaarse plekken in aanmerking komt. Het uitgangspunt blijft altijd om zoveel mogelijk in de thuissituatie op te lossen.

Let op: onderstaande coördinatiepunten zijn alleen beschikbaar voor huisartsen en de spoedeisende hulp van Noordwest Ziekenhuisgroep. Het is als cliënt, familie of mantelzorger niet mogelijk om zelf contact op te nemen.

 • Noord-Kennemerland

  Huisartsen die aangesloten zijn bij huisartsenpost Alkmaar en artsen van de SpoedEisendeHulp (SEH) Noordwest Ziekenhuisgroep kunnen contact opnemen met het TriageTeam via 088- 559 5955. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

  Via het TriageTeam wordt bemiddeld (mits beschikbaar) naar:

  • Acute Thuiszorg
  • Eerstelijnsverblijf laag/hoog complex

  Met de samenwerkingspartners wordt onderzocht in hoeverre uitbreiding van dit loket mogelijk is.

  Door het regionale TriageTeam wordt gebruik gemaakt van de website Herstelbedden waarop inzichtelijk is waar beschikbare bedden zijn.

 • Kop van Noord-Holland

  In de Kop van Noord-Holland is er sinds 2018 een regionaal triagepunt waarbinnen samengewerkt wordt door Omring, Woonzorggroep Samen, Vrijwaard en Tellus.

  Huisartsen die aangesloten zijn bij de huisartsenpost van HKN Huisartsen (locaties: Schagen, Den Helder en Texel) en artsen van de SpoedEisendeHulp (SEH) Noordwest Ziekenhuisgroep kunnen contact opnemen met het regionale coördinatiepunt via telefoonnummer 088-2068920. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

  Verwijzers kunnen contact opnemen met het regionale TriageTeam voor (mits beschikbaar):

  • Acute thuiszorg
  • Eerstelijns verblijf
  • WLZ-crisis

  Door het regionale TriageTeam wordt gebruik gemaakt van de website Herstelbedden waarop inzichtelijk is waar beschikbare bedden zijn.