Uw mening

INKT Ouderenzorg

INKT Ouderenzorg is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van HONK (regio Noord-Kennemerland) en HKN (regio Kop van Noord-Holland) en een groot aantal zorgorganisaties. Deze samenwerking heeft, onder andere, tot doel 75+ers zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving te laten wonen.

INKT Ouderenzorg is in 2016 ontstaan uit verschillende testprogramma's rondom ketensamenwerking. Uiteindelijk is de samenwerking tussen huisarts en verpleegkundige ouderenzorg het meest succesvol gebleken. Het fundament is gelegd met zorgorganisaties Evean en Omring en zorgverzekeraar VGZ. In de afgelopen jaren is het aanbod uitgebreid van een ketenprogramma naar een regionale samenwerking voor zelfstandig wonende ouderen.

Integrale Ouderenzorg in Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland Thuis (INKT)

De samenwerking tussen de huisarts en de verpleegkundige ouderenzorg staat centraal. Tevens wordt voor alle 75+ers met een bijzondere zorgvraag in de regio's een zorgaanbod gerealiseerd. Uiteindelijk ervaart de oudere bewoner een hogere kwaliteit van zorg, efficiënte communicatie tussen zorgverleners en een zorgaanbod op maat. Hierdoor kan men zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving blijven wonen. INKT Ouderenzorg sluit aan bij de landelijke beweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek.