Uw mening

Meer over het zorgprogramma

Binnen het ketenprogramma van INKT Ouderenzorg krijgt een huisarts ondersteuning van een (wijk)verpleegkundige ouderenzorg. De verpleegkundige is onderdeel van de huisartsenpraktijk en bezoekt namens de huisarts de cliënten die meedoen in het zorgprogramma. Binnen het zorgprogramma werken de volgende organisaties samen:

Logo's
 • Wie kan er deelnemen?

  De huisarts beslist welke cliënten van 75 jaar en ouder in aanmerking komen voor het zorgprogramma.

  Wanneer uw huisarts vindt dat u in aanmerking komt, ontvangt u hierover een brief of wordt u gebeld door de huisartsenpraktijk. De verpleegkundige ouderenzorg zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak krijgt u uitleg over het zorgprogramma en wat het voor u kan betekenen.

  U wordt gevraagd om toestemming te geven voor deelname. Indien u niet wenst deel te nemen dan kunt u dat aangeven bij uw huisartsenpraktijk of bij de verpleegkundige ouderenzorg. Deelname is niet verplicht. 

  Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan het zorgprogramma.

  Ruim 60% van de huisartsen in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland nemen deel aan het zorgprogramma. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor de begeleiding, kunt u contact opnemen met uw huisarts.

 • Folder Zorgprogramma

  Klik op de afbeelding voor de Folder "Zorgprogramma ouderen". 

  .

   

 • Folder Privacy

  HONK verwerkt uw gegevens anoniem voor het kwaliteitsbeleid. HONK Ketenzorg (Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland) is de rechtspersoon die het zorgprogramma uitvoert voor beide regio's. U kunt daarom ook post ontvangen met het HONK-Ketenzorg logo of voor specifieke vragen naar de HONK website of het contactcentrum geleid worden.

  Klik op de afbeelding voor de Folder "Uw privacy en persoonsgegevens".

  Folder Privacy