Uw mening

Over INKT Ouderenzorg

INKT Ouderenzorg is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van HONK (regio Noord-Kennemerland) en HKN (regio Kop van Noord-Holland) en een groot aantal zorgorganisaties. INKT Ouderenzorg is in 2016 ontstaan uit verschillende pilots rondom ketensamenwerking. Uiteindelijk is de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige het meest succesvol gebleken. Het fundament is gelegd met zorgorganisaties Evean en Omring en zorgverzekeraar VGZ. In de afgelopen jaren is het aanbod uitgebreid van "slechts" een ketenprogramma naar een regionale samenwerking voor zelfstandig wonende ouderen.

INKT staat voor Integrale Ouderenzorg in Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland Thuis.

Het integraal karakter wordt enerzijds ingevuld door het ketenprogramma, waarbij de samenwerking tussen de verpleegkundige ouderenzorg en de huisarts centraal staat. Anderzijds door voor alle 75+ers, met een bijzondere zorgvraag, in de regio's een zorgaanbod te realiseren. Uiteindelijk ervaart de oudere bewoner een hogere kwaliteit van zorg, efficiente communcatie tussen zorgverleners en een zorgaanbod op maat. Hierdoor kan men zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving blijven wonen. INKT Ouderenzorg sluit aan bij de landelijke beweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek.