Uw mening

Kwaliteit

We werken continu aan een betere zorgkwaliteit. Ons kwaliteits-verantwoordingssysteem is gecertificeerd door een onafhankelijke instantie en voldoet daarmee aan de eisen van de geldende standaard voor Zorg en Welzijn. Daarnaast leggen wij verantwoording af aan de zorgverzekeraars en rapporteren we op landelijk verplichte indicatoren over de kwaliteit van de geleverde zorg. Deze kwaliteitsrapportages zijn anoniem en op geaggregeerd niveau (de zorgverzekeraar krijgt geen inzicht in de persoonlijke gegevens).

 • Praktijkbezoeken, evaluatie en kwaliteitsrapportage

  Eén van de medewerkers van INKT Ouderenzorg is vaste contactpersoon voor een huisartsenpraktijk en verpleegkundige ouderenzorg. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij vragen en komt 1 á 2 keer per jaar naar de praktijk voor een evaluatiebezoek. Tijdens het praktijkbezoek  worden onder andere de onderlinge samenwerking en de kwaliteitsrapportage besproken.

 • Cliënt Tevredenheidsonderzoek

  In juli 2019 is de cliënttevredenheid getoetst bij verschillende deelnemende praktijken. De ondervraagde cliënten waarderen de verpleegkundige ouderenzorg en haar inzet met een 8,4!

  In 2020 willen we alle betrokken cliënten, en eventueel hun mantelzorgers, via een enquête bevragen over het programma.

 • Hoe oordelen de huisartsen en verpleegkundigen ouderenzorg over de samenwerking?

  In 2019 is ook de tevredenheid van aangesloten huisartsen en verpleegkundigen ouderenzorg gemeten. 85% van de bevraagde praktijken ervaart meerwaarde van het programma! Hierbij zijn de thema's van belang, maar vooral de korte lijnen tussen de wijk en de huisartsenpraktijk zijn erg prettig. Dit komt de zorg voor de oudere ten goede.

 • Certificaat HaZo24

  INKT Ouderenzorg valt formeel onder (de rechtspersoon) HONK Ketenzorg en beiden zijn daarom samen gecertificeerd conform de kwaliteitsnorm HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur). Deze norm is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN – EN 15224. Het is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uur perspectief monitort en verbetert. Met deze certificering toont INKT Ouderenzorg aan dat zij gestructureerd aandacht heeft voor kwaliteit van zorg en het voortdurend verbeteren daarvan.

  .

 • Scholing

  Voor de verpleegkundigen ouderenzorg worden regelmatig scholingen en intervisies georganiseerd. Deze scholingen zijn niet verplicht, waar mogelijk zijn ze geaccrediteerd. Enkele voorbeelden zijn:

  • Starttraining voor verpleegkundigen ouderenzorg die nieuw zijn binnen INKT Ouderenzorg;
  • Drie maal per jaar een bijeenkomst met alle deelnemende verpleegkundigen ouderenzorg;
  • Scholing pro-actieve zorgplanning met bijbehorende intervisie onder begeleiding van Stichting STEM;
  • Scholing medicatie beoordeling bij ouderen;
  • Scholing over dementie in samenwerking met Geriant.