Uw mening

Kwaliteit

We werken continu aan een betere zorgkwaliteit. Ons kwaliteits-verantwoordingssysteem is gecertificeerd door een onafhankelijke instantie en voldoet daarmee aan de eisen van de geldende standaard voor Zorg en Welzijn. Daarnaast leggen wij verantwoording af aan de zorgverzekeraars en rapporteren we op landelijk verplichte indicatoren over de kwaliteit van de geleverde zorg. Deze kwaliteitsrapportages zijn anoniem en op geaggregeerd niveau (de zorgverzekeraar krijgt geen inzicht in de persoonlijke gegevens).

 • Praktijkbezoeken, evaluatie en kwaliteitsrapportage

  Eén van de medewerkers van INKT Ouderenzorg is vaste contactpersoon voor een huisartsenpraktijk en verpleegkundige ouderenzorg. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij vragen en komt 1 á 2 keer per jaar naar de praktijk voor een evaluatiebezoek. Tijdens het praktijkbezoek  worden onder andere de onderlinge samenwerking en de kwaliteitsrapportage besproken.

 • Certificaat HaZo24

  INKT Ouderenzorg valt formeel onder (de rechtspersoon) HONK Ketenzorg en beiden zijn daarom samen gecertificeerd conform de kwaliteitsnorm HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur). Deze norm is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN – EN 15224. Het is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uur perspectief monitort en verbetert. Met deze certificering toont INKT Ouderenzorg aan dat zij gestructureerd aandacht heeft voor kwaliteit van zorg en het voortdurend verbeteren daarvan.

  .

 • Client Tevredenheidsonderzoek

  INKT Ouderenzorg werkt samen met de zorgprofessionals en partners voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarom vindt INKT Ouderenzorg het belangrijk te weten hoe de cliënt de zorg ervaart.

  Tussen juni en juli 2023 zijn 500 willekeurige cliënten die, langer dan zes maanden deelnemen aan het zorgprogramma van INKT Ouderenzorg, per post gevraagd deel te nemen aan het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

  In de afgelopen jaren hebben we al verschillende methodes gebruikt, maar na feedback is er gekozen voor een uitvraag per post. De respons was hoog, maar liefst 16% van de ouderen heeft een antwoord verzonden. En met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 zijn we zeer tevreden!

   

   

  vaandel

 • Scholing

  Voor de verpleegkundigen ouderenzorg worden regelmatig scholingen en intervisies georganiseerd. Deze scholingen zijn niet verplicht, waar mogelijk zijn ze geaccrediteerd. Enkele voorbeelden zijn:

  • Starttraining voor verpleegkundigen ouderenzorg die nieuw zijn binnen INKT Ouderenzorg;
  • Twee maal per jaar een bijeenkomst met alle deelnemende verpleegkundigen ouderenzorg;
  • Scholing pro-actieve zorgplanning met bijbehorende intervisie onder begeleiding van Stichting STEM;
  • Scholing medicatie beoordeling bij ouderen;
  • Scholing kleine kwalen bij ouderen
  • Scholing over dementie in samenwerking met Geriant.